Otázka:

Ako sa nazýva písacia potreba, ktorou sa vysúša atrament? V slovníku som našla len slovo pijak, ale ide o predmet tvaru kolísky, nie papier.

Heslá:

pijak

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2004 sa uvádza slovo pijak vo význame „pijavého papiera“. V Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968 sa pri slove pijak spomína aj význam „kotúč pijavého papiera s ochranným obalom“. Písacia potreba, na ktorú ste sa spytovali, sa dnes používa iba zriedkavo a v súčasných slovníkoch sa špecifický názov nevyskytuje. V dostupných prameňoch sa používa pomenovanie pijak, pijak s držiakom, držiak na pijak alebo sušič spisov. V českom jazyku sa stretneme aj so slovom kolébka na sušení inkoustu. Odporúčame Vám používať slovo pijak, jeho význam sa nezmenil, zmenila sa iba jeho podoba. Na rozlíšenie môžete pomenovanie doplniť prídavným menom, napr. drevený pijak, porcelánový pijak, mramorový pijak.

 


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pijak