Otázka:

Aký tvar má sloveso rásť v rozkazovacom spôsobe?

Heslá:

rásť, rasť!/rasti!, rasťme/rastime!

Odpoveď:

 

           Sloveso rásť má v rozkazovacom spôsobe prípustný dvojtvar – rasť! rasti! (v množnom čísle rasťme/rastime!, rasťte/rastite!), ktorý sa pri slovese rásť uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 01. 01. 2007 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2007

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu rásť