Otázka:

Má byť slovo tradičný v spojení Nie sme tradičný účastník v jednotnom alebo množnom čísle?

Heslá:

sme tradičný účastník

Odpoveď:

Vo vete Nie sme tradičný účastník play-off je prídavné meno tradičný v jednotnom čísle, lebo rozvíja podstatné meno v jednotnom čísle účastník. Podobne je to aj vo vetách Sme dobrá firma (nie Sme dobré firma), Sme platný člen spoločenstva (nie Sme platní člen spoločenstva) ap. Prídavné meno tradičný by bolo v množnom čísle napríklad vo vete Nie sme tradiční účastníci, teda keď by rozvíjalo podstatné meno v množnom čísle účastníci.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sme tradičný účastník