Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Yeo?

Heslá:

priezvisko Yeo

Odpoveď:

Jednoslabičné cudzie mužské priezvisko Yeo [jo] odporúčame skloňovať podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pridávajú k celému priezvisku – bez Yeoa, k Yeoovi, s Yeoom.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priezvisko Yeo