Otázka:

V akom rode a čísle sa majú používať názvy novín končiace sa na Times?

Heslá:

The Times, New York Times, Sunday Times, Washington Times

Odpoveď:

Názvy zahraničných denníkov, ktorých súčasťou je slovo Times, napr. The Times, New York Times, Sunday Times, Washington Times, sa v slovenčine používajú buď ako pomnožné podstatné mená (ako „tie noviny“), napr. The Times citovali, alebo ako podstatné mená mužského rodu (ako „denník“), napr. The Times citoval


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu The Times