Otázka:

Je správne slovo topfavorit?

Heslá:

topfavorit

Odpoveď:

Slovo topfavorit vo význame „najväčší favorit“ je správne utvorené (porov. topmodelka, topmanažér). Skloňuje sa rovnako ako slovo favorit, teda ako životné podstatné meno, a to aj pri označení družstva alebo tímu. V nominatíve plurálu má tvar topfavoriti


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu topfavorit