Otázka:

Sú pre mňa deti maminej sesternice druhokolenný bratranec, druhokolenná sesternica?

Heslá:

druhokolenný bratranec, druhokolenná sesternica, druhostupňový bratranec, druhostupňová sesternica

Odpoveď:

Prídavné meno druhokolenný vo význame „z druhého kolena“ je utvorené z podstatného mena koleno, ktoré má aj význam „pokolenie“ alebo presnejšie „potomkovia jednej dvojice rodičov“ (porov. 2. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011), takéto použitie slova koleno sa v slovenčine hodnotí ako zastarané. V rovnakom význame ako prídavné meno druhokolenný v slovenčine funguje aj prídavné meno druhostupňový, ktoré sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) vysvetľuje ako „ktorý stojí hierarchicky na druhom mieste“. Aj keď sa v slovenských výkladových slovníkoch pri heslách koleno druhostupňový uvádzajú príklady sesternica z druhého kolena, druhostupňový bratranec ap., nikde sa nevysvetľuje, o akého príbuzného presne ide. V praxi sa označenie druhokolenný bratranec, druhokolenná sesternica používajú vo dvoch významoch, ktoré uvádzate aj vo svojom e-maile: 1. dieťa bratranca alebo sesternice rodičov; 2. dieťa môjho bratranca alebo sesternice.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu druhokolenný bratranec