Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy obchodov, napr. potraviny, drogéria?

Heslá:

cukráreň, drogéria, potraviny

Odpoveď:

Slová cukráreň, drogéria, potraviny sú všeobecné podstatné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, a to aj vtedy, keď majú obchody svoje osobitné názvy, napr. cukráreň Dominika, drogéria Jas, potraviny Sirotka. S veľkým začiatočným písmenom sa pomenovania obchodov píšu vtedy, keď sú súčasťou názvu a stoja na jeho začiatku, napr. Cukráreň u Zdenky, Drogéria na rohu, Potraviny v podchode.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cukráreň