Otázka:

Ako mám vytvoriť príčastie od slovesa dostať?

Heslá:

dostať, dostaný, dostatý

Odpoveď:

Od slovesa dostať sa tvar trpného príčastia bežne nepoužíva. V textoch Slovenského národného korpusu sú doklady na podobu dostaný (v spojeniach dostané góly, dostané koše), na podobu dostatý nie sú doklady. Na vyjadrenie daného významu sa používajú tvary príčastí synonymných slovies prijatý, získaný, inkasovaný ap. alebo opisné formulácie pomocou vedľajšej vety. 


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dostať