Otázka:

Prosím o vysvetlenie slova dekagram a jeho skratky dag, dkg.

Heslá:

dag, dkg, Dg, dekagram

Odpoveď:

Jeden dekagram je podielová jednotka hmotnosti. Značka dekagramu je dag, staršie značky sú dkg aj Dg (porov. Slovník slovenského jazyka). Jeden kilogram má 100 dekagramov, jeden dekagram má 10 gramov.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dag