Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Depardieu?

Heslá:

Depardieu

Odpoveď:

Pri francúzskych priezviskách zakončených na -eu, napr. Montesquieu, Richelieu, sa pripúšťa dvojaké skloňovanie: podľa vzoru chlap aj podľa vzoru kuli, pričom v oboch prípadoch sa pádové prípony pridávajú k celému priezvisku (porov. Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine od Karla Sekventa)

            Priezvisko francúzskeho herca Depardieu sa vyslovuje [deparďijő] a pri skloňovaní podľa vzoru chlap má v jednotlivých pádoch tieto tvary: Depardieu – bez Depardieua – k Depardieuovi – poznám Depardieua – o Depardieuovi – s Depardieuom. Privlastňovacie prídavné meno má podobu Depardieuov.

            Pri skloňovaní podľa vzoru kuli sú tieto tvary: Depardieu – bez Depardieuho – k Depardieumu – poznám Depardieuho – o Depardieum – s Depardieum. Na vyjadrenie privlastňovania sa používa tvar genitívu Depardieuho.

Pre úplnosť dodávame, že v praxi sa uvedené priezvisko v slovenčine skloňuje častejšie podľa vzoru chlap.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Depardieu