Otázka:

Je v slovenčine správne sloveso zoperovať?

Heslá:

operovať, zoperovať

Odpoveď:

Dokonavé sloveso zoperovať je utvorené z nedokonavého slovesa operovať pomocou predpony z- vyjadrujúcej výsledok deja, ako napr. v slovesách zbudovať, zveršovať, zjesť, zdramatizovať. Podoba zoperovaný je tvar príčastia slovesa zoperovať, napr. zoperovaný nos, kĺb, pacient. V spojení pacient bol zoperovaný možno použiť tvar zoperovaný, no oveľa častejšia je podoba operovaný.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu operovať