Otázka:

Je slovo vývojnica ešte spisovné? A ako je to so starším slovom kysličník? Sú to zastarané slová?

Heslá:

vývojnica, kysličník

Odpoveď:

Vo význame „nádoba na vyvolávanie filmov“ je slovo vývojnica správne a v rovnakom význame sa používa aj výraz tank. Slová pomenúvajúce predmety alebo činnosti, ktoré z nášho života miznú, nestrácajú svoju spisovnosť. Pri výraze kysličník je trocha iná situácia – tu ide o terminologickú úpravu, keď pojem, ktorý sa pomenúva, tu zostáva, ale jeho názov sa mení (oxid).


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vývojnica