Otázka:

S akým začiatočným písmenom píše pomenovanie pohľadnice Valentínka, ktorá sa posiela na sv. Valentína?

Heslá:

valentínka

Odpoveď:

Slovo valentínka pomenúvajúce pohľadnicu alebo darček ku Dňu zaľúbených sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu valentínka