Otázka:

Je správne slovo šuštiaky?

Heslá:

šuštiaky

Odpoveď:

Hovorové slovo šuštiaky vo význame „šuštiakové nohavice“ alebo „nohavice zo šuštiakoviny“ má uvedenú podobu (podrobnejšie v príspevku Šuštiak, šuštiaky, šuštiakovina v Kultúre slova z r. 2019 aj na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2019/6/ks6-2019.pdf).


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šuštiaky