Otázka:

Z akých slov je utvorené prídavné meno psychakustický? Píše sa spolu alebo osobitne?

Heslá:

psychoakustický, psychoakustika

Odpoveď:

Zložené prídavné meno psychoakustický utvorené z podstatného mena psychoakustika vo význame „odbor akustiky zaoberajúci sa pôsobením zvuku na psychické deje“(porov. Veľký slovník cudzích slov, Bratislava – Prešov: SAMO 2003) sa píše spolu ako jedno slovo, rovnako ako aj ďalšie zložené slová s prvou časťou psycho- vo význame „duša, duševný, psychický, psychicko-“, napr. psychoaktívny, psychofyzický, psychosomatický. 


Otázka z 09. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu psychoakustický