Otázka:

Ako sa do slovenčiny prepisuje priezvisko Fiodora Šaľapina? V praxi sa stretávam s viacerými možnosťami.

Heslá:

Šaľapin, Šaljapin, Šaľjapin, Šaliapin

Odpoveď:

Ako uvádzate vo svojom e-maile, priezvisko ruského operného speváka Fiodora Šaľapina sa v slovenčine používa v rozličných podobách: Šaľapin, Šaljapin, Šaľjapin aj Šaliapin. Z uvedených podôb odporúčame používať podobu Šaľapin zodpovedajúcu pravidlám prepisu z ruštiny (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013), podľa ktorých sa slabika ля (v ruštine má priezvisko podobu Шаляпин) do slovenčiny (do latinského písma používaného v slovenčine) prepisuje ako ľa. V podobe Šaľapin sa priezvisko uvádza napríklad v Malej slovenskej encyklopédii Beliana (Encyklopedický ústav SAV, 1993) aj v Malej encyklopédii hudby (Obzor, 1969).


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Šaľapin