Otázka:

Ako sa v slovenčine nazýva bratrancova žena?

Heslá:

bratrancova žena

Odpoveď:

Výklady jednotlivých príbuzenských pomenovaní si možno overiť vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka, podrobnejšie sa príbuzenskej terminológii venoval Milan Majtán v článku O slovenskej príbuzenskej terminológii v časopise Kultúra slova v r. 1971 (č. 8, s. 279 – 281), ktorého súčasťou je aj prehľadné grafické zobrazenie príbuzenských vzťahov (všetky čísla časopisu Kultúra slova sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu). Na označenie bratrancovej ženy nemáme v slovenčine samostatné jednoslovné pomenovanie.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bratrancova žena