Otázka:

Prosím o odpoveď na otázku, prečo sa nemôže použiť slovné spojenie Príď pri hrad a pri hrad vo všeobecnosti. Poprosím Vás o čo najviac argumentov.

Heslá:

predložka pri, pri hrad, k hradu, pri hrade

Odpoveď:

Predložkové spojenie pri hrad, resp. prísť pri hrad, nie je správne, pretože predložka pri sa používa iba s lokálom, nie s akuzatívom. Ako argument postačí výklad pri predložke pri v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Na vyjadrenie smeru do blízkosti niečoho sa používa predložka k – prísť k hradu. Predložka pri je správna pri vyjadrení miesta v blízkosti niečoho, napr. som pri hrade.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka pri