Otázka:

Je správne spojenie po čom v otázke Po čom sú zemiaky?

Heslá:

po čom

Odpoveď:

Otázka Po čom sú zemiaky? vo význame „Koľko stojí kilogram zemiakov?“ je sformulovaná správne a možno ju označiť za hovorovú.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu po čom