Otázka:

Je správne slovo letúň, alebo môžem používať iba slovo lietadlo?

Heslá:

letún, letúň

Odpoveď:

V odbornej leteckej terminológii fungujú obidve slová lietadlo aj letún. Slovo lietadlo sa v Slovenskom leteckom slovníku terminologickom a výkladovom (Bratislava 1998) vysvetľuje (všeobecne) ako „zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom iných reakcií, ako sú  reakcie vzduchu so zemským povrchom“ a (konkrétnejšie) ako „aspoň čiastočne riaditeľné zariadenie, ktoré je spôsobilé lietať, bezpečne uskutočniť vzlet a pristátie a niesť na palube osoby alebo inú užitočnú záťaž“. Termín letún sa tu uvádza s definíciou „motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s nosnou plochou, ktorá je v danej konfigurácii voči trupu nepohyblivá (pevná) a počas letu vytvára potrebnú vztlakovú silu na aerodynamickom princípe“. Pre úplnosť dodávame, že slovo letún má aj ďalší význam „lietajúci tvor“, ktorý sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobu letúň zachytáva iba 2. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka (H – L) z r. 2011 ako hovorový výraz pre slovo letún v obidvoch významoch (hovorové slová sú spisovné, no sú príznačné pre živú neoficiálnu komunikáciu). 

V odborných textoch možno teda používať obidva výrazy lietadlo aj letún (nie letúň) v závislosti od významov, ktoré zastupujú.

 


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu letún