Otázka:

Je správne lebková alebo lebečná kosť?

Heslá:

lebkový, lebečný

Odpoveď:

Prídavné mená lebkový aj lebečný utvorené zo slova lebka sú obidve správne (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a slovníky na webovej stránke nášho ústavu) a obidve sa používajú aj v spojení so slovom kosť – lebková, lebečná kosť. Podľa dokladov z textov v Slovenskom národnom korpuse sa v jazykovej praxi častejšie používa spojenie lebečná kosť. V rámci jednej práce odporúčame používať iba jednu podobu prídavného mena, ktorú si zvolíte.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lebkový