Otázka:

Viem, že sa používa pri zmrzline slovíčko kornútok, no spisovne by mal byť kornútik. Môže sa v takomto prípade použiť aj kornútok? V mnohých článkoch na internete som skôr našla kornútok ako kornútik. Bola by veľká chyba, keby som použila radšej kornútok? Je to také hovorovejšie a bežne viac používané.

Heslá:

kornútok, kornútik

Odpoveď:

Slovo kornútok sa pri slove kornút uvádza v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006, nie však ako zdrobnenina (tou je slovo kornútik), ale ako základná variantná podoba.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kornútok