Otázka:

Ako sa skloňujú slová konzument, producent a reducent, keď neoznačujú osoby?

Heslá:

konzument, producent,  reducent

Odpoveď:

Ak sa slová konzument, producent reducent použijú ako neživotné podstatné mená (na označenie rastlín, živočíchov, húb a baktérií), skloňujú sa podľa vzoru dub a v nominatíve a akuzatíve plurálu majú tvar s pádovou príponou -y – konzumenty, producenty, reducenty (porov. spracovanie slova konzument v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 alebo v Slovníku cudzích slov).


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu konzument