Otázka:

Ako sa majú vyslovovať cudzie názvy automobilov, napr. Peugeot, Renault či Hyundai?

Heslá:

Peugeot, Renault, Hyundai

Odpoveď:

Pri používaní cudzích názvov spoločností v slovenčine sa zväčša uplatňuje ich pôvodná výslovnosť, ale v niektorých prípadoch sa ustáli zdomácnená výslovnosť odlišná od pôvodnej výslovnosti. Pri názvoch Peugeot Renault sa v základnom tvare používa pôvodná (francúzska) výslovnosť [pöžo, renó]. Keďže pri skloňovaní sa koncová spoluhláska v slovenčine vyslovuje, napr. v Peugeote, z Renaultu [v pöžote, z renoltu], vyslovuje sa často aj v nominatíve jednotného čísla [pežot, renolt].

Výslovnosť názvu značky automobilov Hyundai sa v slovenčine ustálene používa v podobe [hjundaj], v 6. zväzku slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana z r. 2010 sa však pri hesle Hyundai uvádzajú dva varianty výslovnosti [hjondä a hjundaj]. Keďže ide o juhokórejskú automobilku, začala sa pred niekoľkými rokmi v reklamách používať aj kórejská výslovnosť [hjondä], čím sa pravdepodobne rešpektovala požiadavka zadávateľa reklamy.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Peugeot