Otázka:

Je spojenie krištáľovočistý vo vyjadrení vyšieho stupňa čistoty správne?

Heslá:

číročistý, krištáľovočistý, krištáľovo čistý

Odpoveď:

 

Pri vyjadrení vyššieho stupňa čistoty, priezračnosti niečoho, napr. vody, prameňa, možno použiť spojenie príslovky a prídavného mena krištáľovo čistý (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo krištáľ aj na www.juls.savba.sk), no z jazykového hľadiska nemožno odmietnuť ani zložené prídavné meno krištáľovočistý. Tvorenie zložených prídavných mien z dvojslovných spojení je v slovenčine veľmi produktívne (najmä ak ide o termíny), napr. číročistý, rýchlorozpustný, polobosý, svetložltý.
Otázka z 25. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číročistý