Otázka:

Môžem slovo napáliť použiť vo vyjadrení napáliť puk do brány vo význame „tvrdou strelou poslať puk do brány“?

Heslá:

vypáliť, napáliť

Odpoveď:

Vo význame „(silno, prudko) vystreliť“ je vhodné sloveso napáliť aj sloveso vypáliť.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vypáliť