Otázka:

Ako sa píšu častice súhlasu, nesúhlasu, váhania, premýšľania? Ako mám napísať tie slová, ktoré sa vyjadrujú so zavretými ústami, aby boli čo najpodobnejšie ich zvukovej podobe?

Heslá:

citoslovcia hm, chm, mh, mhm, uhm, ahm, ehm

Odpoveď:

Citoslovcia a častice, ktorými sa v slovenčine vyjadrujú pocity, premýšľanie, povzdychnutie, súhlas ap., sú hm, chm, mh, mhm, uhm, ahm, ehm. Rozličné významy, resp. situácie, v ktorých sa používajú, sa pri daných výrazoch opisujú vo výkladových slovníkoch slovenčiny. Zvuk, ktorý sa používa pri nesúhlase, sa pravdepodobne nedá vyjadriť slovne.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citoslovcia hm