Otázka:

Píše sa za slovom „hľa“ vždy čiarka, alebo môže existovať aj slovné spojenie, kde v danom kontexte čiarka nemusí byť?

Heslá:

hľa

Odpoveď:

Citoslovce hľa sa vydeľuje čiarkami, napr. Hľa, koľko je vôkol ľudí! – Čakáme tu, hľa, už dva mesiace.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hľa