Otázka:

Píšem slovo prvobytný správne?

Heslá:

prvobytný

Odpoveď:

Prídavné meno prvobytný sa v kapitole Kde sa píše y, ý uvádzalo už v Pravidlách slovenského pravopisu v r. 1940 a následne vo všetkých vydaniach nových pravidiel z r. 1953 – 1971 (v časti Písanie i (í), y (ý)). Rovnako je zaradené aj do súčasných Pravidiel slovenského pravopisu v kapitole Písanie samohlások i, í (posledné vydanie z r. 2000). 

 


Otázka z 29. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvobytný