Otázka:

Rada by som sa poradila ohľadom slova flusátko, ktoré som objavila pri preklade knihy. Evidentne je to čechizmus, ale ja neviem nájsť jeho slovenský ekvivalent a či vôbec existuje. Flusátkom autor myslí nástroj, ktorý sme si ako deti vyrobili z verzatilky a strieľali sme malý kúsok papiera na spolužiakov.

Heslá:

flusátko, pľuvadlo

Odpoveď:

Nahradiť slangový výraz flusátko slovom pľuvadlo nie je vhodné, pretože tento výraz sa v slovenčine ustálene používa v inom význame. Významovo najbližšie k slovu flusátko by mohlo byť pomenovanie fúkačka „tenká dutá rúrka, z ktorej sa fúkaním vystreľujú (jedovaté) šípy s hrotom, zbraň primitívnych kmeňov“ (porov. 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006), pretože obidva predmety sa používajú na rovnakom princípe. Samozrejme, v istých kontextoch (ak ide napríklad o beletristický text) nemožno vylúčiť ani použitie slangového výrazu flusátko, napr. v dialógu.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu flusátko