Otázka:

Je správne slovo eurovka alebo musí byť jednoeurovka?

Heslá:

eurovka, jednoeurovka, dvojeurovka, päťeurovka, desaťeurovka

Odpoveď:

Vo význame „minca s hodnotou jedno euro“ odporúčame pred slovom eurovka uprednostniť podobu jednoeurovka, ktorá sa uvádza v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 a je doložená aj v jazykovej praxi. Podobne sa používajú aj slová dvojeurovka, päťeurovka či desaťeurovka.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu eurovka