Otázka:

Je prídavné meno dokončievací správne? V texte mi ho program podčiarkuje.

Heslá:

dokončiť, dokončovať; dokončievací, dokončovací

Odpoveď:

Pri slovese dokončiť sú správne obidve podoby nedokonavého slovesa dokončievať aj dokončovať, preto aj prídavné mená dokončievací dokončovací utvorené z týchto slovies sú obidve správne a uvádzajú sa v 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006. Keď textový editor slová podčiarkuje, nemusí to znamenať len to, že výrazy sú nesprávne, ale aj to, že ich nepozná (nemá ich uložené v pamäti), čo je aj prípad daných prídavných mien.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dokončiť