Otázka:

Aký je najlepší výraz použiteľný na niečo s geometrickým tvarom deltoidu? Konkrétny príklad: hrot šípu tvaru deltoidu – deltoidný je správne alebo nie?

Heslá:

deltoid, deltoidný, deltoidový

Odpoveď:

V slovenčine sa prídavné mená tvoria príponou -ný aj príponou -ový. Od niektorých podstatných mien sa tvoria obe podoby prídavných mien, ktoré často fungujú s významovým odtienkom, niekedy sú synonymné. V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa uvádzajú obidve podoby prídavného mena utvoreného z podstatného mena deltoid s týmito významami a dokladovými spojeniami: deltoidný „podobný gréckemu písmenu delta, podobný deltoidu“, napr. hroty šípov deltoidného tvarudeltoidový „vzťahujúci sa na deltoid“, napr. deltoidový útvar.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deltoid