Otázka:

Píše sa čiarka v spojení ostrov v Egejskom mori, južne od Peloponézu?

Heslá:

čiarka v príslovkovom určení

Odpoveď:

V spojeniach s príslovkovými určeniami typu ostrov v Egejskom mori južne od Peloponézu, dedina v Atike severne od Atén, obec na východnom Slovensku v Trebišovskom okrese sa nepíše čiarka. Ide o príslovkové určenia toho istého druhu so širším a užším určením. 


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka v príslovkovom určení