Otázka:

Ak upresňujem konkrétny deň, oddeľujem časové údaje čiarkami? Napr. V SR sa začína súťaž zajtra, 25. 3. 2014, v ČR o deň neskôr, 26. 3. 2014.

Heslá:

dátum vo vete, čiarky pri písaní dátumu

Odpoveď:

V spojeniach typu ... zajtra 25. 3. 2014 a ... o deň neskôr 26. 3. 2014 neodporúčame vydeľovať dátum čiarkami.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dátum vo vete