Otázka:

Patrí slovo burbón ako možný slovenský preklad anglického názvu alkoholického nápoja bourbon do spisovnej slovenčiny?

Heslá:

bourbon, burbón

Odpoveď:

Anglický názov druhu americkej whisky bourbon nemá v slovenčine zdomácnenú podobu a používa sa v pôvodnej podobe.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bourbon