Otázka:

Čo znamená slovo bazmeg a kedy sa používa?

Heslá:

bazmeg, bazmek

Odpoveď:

Slovo bazmeg pochádza z maďarčiny a používa sa aj v adaptovanej podobe bazmek. V slovenčine funguje v rozličných významoch, najčastejšie na označenie predmetu, ktorého názov alebo funkciu nepoznáme alebo si na ne nevieme spomenúť. Môže ísť aj o páčku, gombík, drobnú súčiastku prístroja alebo stroja (porov. Slovník slovenského slangu). Používa sa tiež ako nadávka pre človeka. 


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bazmeg