Otázka:

Má sa v tejto vete Kúpalisko ba ani mesto sa im nepáčilo písať čiarka? Bol by som rád, keby ste mi napísali aj dôvod.

Heslá:

ba, čiarka pred ba

Odpoveď:

Pred spojeniami so spojkou ba vyjadrujúcimi stupňovací vzťah (ako ba aj, ba až, ba priam, ba ani) sa píše čiarka, napr. Skratky v texte zastupujú dvojslovný výraz, ba aj viacslovné spojenie. – Mala nepríjemný, ba až desivý dojem z ich stretnutia. – Kúpalisko, ba ani mesto sa im nepáčilo.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ba