Otázka:

Prosím o objasnenie pojmu miesta, napr. na čerpacích staniciach, kde sa umývajú autá. Je to autoumývačka alebo autoumývareň?

Heslá:

autoumyváreň, autoumyvárka, autoumývačka

Odpoveď:

V 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) sa vo význame „prevádzkareň na umývanie áut umývacími strojmi“ uvádza podoba autoumyváreň (nie autoumývareň). Podoba autoumyvárka je tiež spisovná, ale hodnotí sa ako hovorová. Zo slovotvorného hľadiska nemožno odmietnuť ani podobu autoumývačka, ale tá je vhodná skôr na označenie prístroja ako na pomenovanie miesta, teda prevádzkarne.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu autoumyváreň