Otázka:

Ktoré predložky sa používajú v akuzatíve?

Heslá:

akuzatív, predložky v akuzatíve

Odpoveď:

Z prvotných predložiek sú akuzatívne tieto predložky: na (napr. vyjsť na ulicu), nad (napr. vyletieť nad les), cez (napr. prejsť cez cestu), pod (napr. schovať pod stôl), pre (napr. darček pre mamu), pred (napr. postaviť pred niekoho), o (napr. oprieť sa o stenu), po (napr. ísť po vodu), skrz (napr. hľadieť skrz okno), medzi (napr. postaviť sa medzi dvere), v (napr. veriť v spravodlivosť), za (napr. bojovať za vlasť)Keďže druhotných predložiek je niekoľko stoviek, informáciu o tom, s ktorým pádom sa viažu, nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri jednotlivých predložkách.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu akuzatív