Otázka:

Píše sa akokeby spolu alebo oddelene ako keby?

Heslá:

ako keby, akoby

Odpoveď:

Podraďovacia spojka ako keby uvádzajúca prirovnávaciu vetu sa nepíše spolu, ale ako spojenie dvoch slov, napr. Tváril sa, ako keby sme tu neboli. Spolu sa píše podraďovacia spojka akoby, ktorá sa používa v rovnakom význame, napr. Tváril sa, akoby sme tu neboli.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ako keby