Otázka:

V akom tvare mám použiť zvieracie podstatné mená pri prirovnaní, napr. skáču ako klokani alebo klokany?

Heslá:

gepard, klokan, slon, žralok, orol, somár

Odpoveď:

Ak sa zvieracie podstatné mená mužského rodu v množnom čísle použijú pri prirovnaní, náležité sú tvary neživotných podstatných mien, napr. bežia rýchlo ako gepardy, skáču ako klokany, dupocú ako slony, sú pažraví ako žraloky. Preto aj vo vyjadrení muži vyobliekaní ako pávy sa použije daný tvar. Tvary životných podstatných mien sa používajú pri prenesenom pomenovaní osôb zvieracími podstatnými menami, napr. sú to naši smelí orli, zisk si rozdelili finanční žraloci, vy ste takí somári.


Otázka z 13. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gepard