Otázka:

Píše sa vo vete K malej obmene či odchýlke oproti fotografii môže dôjsť... čiarka pred spojkou či?

Heslá:

čiarka pred či, spojka či

Odpoveď:

 

Pred priraďovacou spojkou či, ktorou sa vyjadruje zlučovací vzťah s významom eventuality, sa čiarka nepíše, napr. na brehoch veľkých riek či jazier, stretávame priateľov či známych, potrvá to šesť či sedem minút.

 

            Podobne sa čiarka pred zlučovacou spojkou či nepíše ani vo vete K malej obmene či odchýlke oproti fotografii môže dôjsť...

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čiarka pred či