Otázka:

Je slovo protipovstalec či spojenie boj proti povstaniu či povstalcom spisovné?

Heslá:

protipovstanie, protipovstalecký boj, protipovstalec, protipovstalecký bojovník

Odpoveď:

Keďže slovo protipovstanie možno vysvetliť ako „povstanie proti inému povstaniu“, odporúčame vo význame „boj proti povstaniu, proti povstalcom“ používať slovné spojenie protipovstalecký boj. Podobne namiesto slova protipovstalec je významovo vhodnejšie  slovné spojenie protipovstalecký bojovník. Hoci sa zložené prídavné meno protipovstalecký v základných kodifikačných príručkách neuvádza, vo význame „ktorý je proti povstaniu, proti povstalcom“ sa podľa dokladov z internetu a z textov Slovenského národného korpusu používa v publicistike a v histórii.


Otázka z 17. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu protipovstanie