Otázka:

Ako sa utvorí vzťahové prídavné meno od názvu Zochova chata? Môžem huncokárov zo Zochovej chaty nazvať zochovianski huncokári?

Heslá:

Zochova chata, zochovský, huncokár

Odpoveď:

 

Od dvojslovných názvov ubytovacích zariadení, ktoré sa začínajú privlastňovacím prídavným menom, sa vzťahové prídavné mená zvyčajne netvoria. Okrem toho pri názvoch ubytovacích zariadení nemožno uplatniť spôsob tvorenia prídavných mien, aký sa používa pri geografických názvoch. Prídavné meno sa bežne netvorí ani od názvu horského hotela Zochova chata, ktorý je pomenovaný po evanjelickom kňazovi a verejnom činiteľovi Samuelovi Zochovi. Keby sme však chceli pomenovať napríklad nejakú akciu usporiadanú v tomto hoteli, dalo by sa uvažovať o prídavnom mene zochovský, napr. zochovská grilovačka.

 

            Niekedy sa používa spojenie Zochova chata aj ako neoficiálne pomenovanie rekreačnej (chatárskej) oblasti, ale ani od podobných geografických názvov sa netvoria prídavné mená (máme napríklad názvy dolín či vrchov ako Antolova dolinka, Andrášova dolina, Bačove jarky, Diablova dolka, Fukasov grúň, Adamov vrch, Babia hora, Bakova jama a pod, ale ani k jednému názvu sa v slovenčine neutvorilo vzťahové prídavné meno. Doklady máme iba na používanie vzťahových adjektív utvorených od názvov obcí, napr. Babin Potok – babinopotocký, Dačov Lom – dačovolomský, Gregorova Vieska – gregorovoviešťanský, Jakubova Vôľa – jakubovovoliansky, Janova Lehota – janovolehotský, Kráľov Brod – kráľovobrodský, Petrova Ves – petrovoveský.

 

            Huncokári – nemeckí drevorubači, ktorí sa za vlády Márie Terézie prisťahovali na územie Malých Karpát, a ich potomkovia – sa väčšinou spájajú s lokalitou Modra-Piesky. Týchto huncokárov možno nazvať modranskí huncokári alebo piesockí huncokári, prípadne všeobecnejšie malokarpatskí huncokári.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zochova chata