Otázka:

V novinách písali: "... bude pochovaný na súkromnom obrade". Podľa mňa to nie je dobrá formulácia.

Heslá:

na súkromnom obrade, pochovaný

Odpoveď:

 

S takouto formuláciou sa v jazykovej praxi stretávame pomerne často, hoci je nepresná. Obradné pochovanie mŕtveho nazývané pohreb väčšinou pozostáva z dvoch častí, a to zo smútočného obradu, za ktorým nasleduje pochovanie do zeme alebo kremácia. Sporná veta mala znieť takto: bude pochovaný po súkromnom obrade alebo rozlúčia sa s ním na súkromnom obrade.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na súkromnom obrade