Otázka:

Učili sme sa, že správne má byť Milanovo dievča, ale veľa mojich kamarátov vraví Milanove dievča. Môžem toto spojenie brať ako hovorový variant a používať ho v bežnej komunikácii?

Heslá:

Milanovo dievča, otcovo auto

Odpoveď:

 

Privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov (matkin) majú v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla vo väzbe so stredným rodom príponu -o: N toto je otcovo auto, A požičal som si otcovo auto. Príponu -e majú pri strednom rode v nominatíve a v akuzatíve množného čísla, napr. N toto sú otcove autá, A predali sme obe otcove autá.

 

            Norme spisovnej slovenčiny zodpovedá v N a A sg. iba spojenie Milanovo dievča (toto je Milanovo dievča, videl som Milanovo dievča).

 

            Tvar jednotného čísla Milanove dievča nie je hovorový, ale nárečový. Používa sa vo východoslovenských nárečiach (kým pre niektoré západoslovenské nárečia je príznačný tvar s dlhým é: otcové auto). Z normatívneho hľadiska nárečové výrazy a tvary predstavujú nespisovnú formu národného jazyka viazanú na isté územie. Používajú sa v určitej zemepisnej (nárečovej) oblasti Slovenska v súkromnom styku medzi jej obyvateľmi, prípadne funkčne v umeleckej literatúre na dokreslenie koloritu daného regiónu.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Milanovo dievča