Otázka:

Skloňovanie názvu nervovoparalytickej látky Novičok so zachovávaním samohlásky o (novičokom, novičoku), ktoré sa zaužívalo v médiách, mi pripadá neprirodzené.

Heslá:

novičok - skloňovanie

Odpoveď:

 

Máte pravdu, podstatné mená mužského rodu zakončené na -ok  majú pohyblivú samohlásku o, ktorá sa pri skloňovaní vynecháva, napr. dnešok – dneška, kŕčok – kŕčka, rožok – rožka, smriečok – smriečka, štočok – štočka, odtlačok – odtlačku, vačok – vačku. Pohyblivé je aj v staršom prevzatí z ruštiny, v názve ruského ľudového tanca kazačok kazačka. Názov nervovoparalytickej látky novičok prevzatý z ruštiny je všeobecné podstatné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Slovenskej morfológii zodpovedá skloňovanie substantíva novičok ako neživotného podstatného mena vzoru dub (hoci názov tejto látky bol motivovaný osobným podstatným menom novičok – po slovensky nováčik) s vynechávaním samohlásky o: N novičok, G novička,  D novičku, novičok, L novičku, I novičkom.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu novičok - skloňovanie