Otázka:

Píše sa čiarka pred výrazmi "a dokonca" a "či dokonca"?

Heslá:

a dokonca, či dokonca, alebo dokonca

Odpoveď:

 

Častica dokonca vyjadruje ďalší (vyšší) stupeň deja, vlastnosti alebo okolnosti.  Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) čiarka pred priraďovacími spojkami a, alebo, či sa nemusí písať ani vtedy, keď sa používajú v zreteľnom stupňovacom významovom vzťahu. Pred spojením a dokonca, alebo dokonca, či dokonca sa teda čiarka nemusí písať (napr. pochybnosti môžu toto rozhodnutie výrazne narušiť či dokonca zrušiť; túto samohlásku označujú za najkontroverznejšiu a dokonca za najnenávidenejšiu) a zvyčajne sa ani nepíše. Možnosť písania čiarky sa však v podobných spojeniach nevylučuje.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu a dokonca